12TH 1.1 的首个升级补丁来啦

llqs 发表于 2021-10-05 22:45

浏览 1812

回复 1

就大家关注的几个问题,进行了快速修复!

 

1.1.2补丁 更新内容 

 

在1.1.1的基础上覆盖。基于1.1.1的存档可以继续

调整纹理参数那条可能对减少跳出会有帮助!
 

请品尝食用这个小布丁吧!

 

血条开关修复 
 

控制电脑的古拉姆规模,清除老档多余的部队 
 

修改狼牙棒佩戴位置 
 

修复不法分子俘虏出现领主对话 
 

优化镇长巡逻路线,减少卡住 
 

花拉子模400天开始增加队伍上限 
 

蒙古600天开始增加队伍上限 
 

宋得到析津府后增加燕云铁骑 
 

战场最大人数默认30-300 
 

调整一些纹理加载参数 
 

提高领主灭国跳槽到玩家的保底概率到20%

 

全部评论

2021-12-29 10:24
good